Friday, June 30, 2006

PROFESIONALISME LEMBAGA ZAKAT SELANGOR PERLU DICONTOHI

PROFESIONALISME LEMBAGA ZAKAT SELANGOR PERLU DICONTOHI

Sekalong yahniah diucapkan kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS) kerana telah berjaya mengagigkan 98.50 peratus daripada hasil kutipan zakat tahun lalu kepada golongan asnaf di seluruh negeri.

Pada tahun lalu, LZS telah memperolehi RM133.3 juta hasil kutipan zakat daripada 80,000 orang pembayar zakat. Daripada kutipan itu, LZS telah mengagihkan dana zakat kepada lapan golongan asnaf yang berjumlah RM131.3 juta. Ini telah membuktikan pengurusan zakat di Selangor dipercayai oleh pembayar zakat. Tahap profesionalisme yang tinggi di kalangan kakitangannya telah membuktikan wang zakat yang dikutip diagihkan kepada penerima yang layak, dilakukan dengan teratur, terurus dan bertanggungjawab. Seharusnyalah LZS dijadikan contoh kepada pusat pengurusan zakat di negeri lain.

Selain membuka kaunter tetap di beberapa kawasan, LZS didapati menggunakan sepenuhnya teknologi yang sedia ada untuk memungut zakat. Lembaga ini telah melantik bank dan Pos Malaysia sebagai ajen kutipan zakat sejak tahun 1996 lagi. Cara ini telah meningkatkan lagi kutipan setiap tahun.

Langkah lembaga ini mengutip hasil melalui perkhidmatan perbankan telefon, internet, mesin juwang automatik (ATM), kad kredit dan khidmat pesanan ringkas (SMS), sebenarnya telah mempermudahkan lagi pembayar zakat membuat bayaran.

Ditambah lagi baru-baru ini, LZS telah mengorak langkah sebagai institusi pusat pungutan zakat yang pertama di negara ini yang memperkenalkan pembayaran menerusi proses pertukaran kewangan (FPX) dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad.

Dengan penyertaan aktif sektor perbankan dalam kutipan zakat, hasil kutipan zakat diharap dapat terus meningkat pada masa akan datang. Kemudahan yang lebih menyenangkan pembayar zakat dengan pelbagai pilihan, diharap dapat dimanfaatkan oleh orang Islam dalam menunaikan ibadah zakat dan sekali gus membantu meningkatkan syiar Islam.

Kesedaran membayar zakat di Selangor sebenarnya telah meningkat sejak kebelakangan ini. Daripada 80 ribu pembayar zakat tahn 2005, LZS mensasarkan 100,000 orang pembayar zakat pada tahun ini. Ini juga telah menggalakkan lebih banyak program bantuan kepada golongan asnaf dapt dilakukan.

Diharapkan kejayaan pengurusan wang zakat oleh LZS ini dapat menjadi ikutan oleh negeri lain. Pengerusi Lembaga Pengarah Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Wilayah Persekutuan, Datuk Abdul Rahim Bakar, dalm kenyataannya beberapa bulan yang lalu mendedahkan beratus juta ringgit wang zakat yang dikutip setiap tahun, gagal diagihkan sepenuhnya kepada penerima yang layak kerana kelemahan pengurusan zakat.

Beliau memberi contoh kutipan zakat PPZ pada tahun 2005 berjumlah RM126.7 juta, tetapi jumlah sebenar yang diagihkan hanya sekitar RM35 juta sahaja.

Jelas menunjukkan kelemahan pengurusan dan kerenah birokrasi punca wang zakat tidak habis diagihkan kepada golongan asnaf. Kelemahan pengurusan berpunca daripad sikap kurang proaktif kakitangan yang menyalurkan bantuan dengan alasan tiada permohonan di terima daripada golongan sasar.

Saranan Timbalan Perdana Menteri agar semua agensi yang terbabit mencari orang susah, fakir dan miskin adalah tepat pada masanya. Ini juga tidak terkecuali kepada institusi zakat di negara ini. Alasan kekurangan kakitangan dan kekangan masa menyebabkan bantuan terbabit tidak dapat disalurkan, tidak seharusnya diterima sebagai alasan di alaf baru ini.

Akibat sistem pengagihan yang tidak dipantau dan profesional, ia boleh menjejaskan kepercayaan pembayar zakat terhadap sesebuah pusat pungutan zakat. Apabila kurang kepercayaan, ia boleh mengakibatkan kutipan zakat merosot dan ini akan menimbulkan masalah kepada negeri yang ramai penduduk miskin.

Institusi kutipan zakat negri perlulah mengambil contoh dan belajar daripada LZS bagaimana menguruskan zakat sengan berkesan dan berwibawa. Tidak salah jika kita belajar perkara yang baik demi kesejahteraan umat Islam di negara ini. Mungkin LZS dapat memberikan panduan dan pedoman pengurusan zakat secara lebih profesional.

Mengagihkan wang zakat dengan efisien sebenarnya menggalakkan masyarakat yang seimbang dari segi ekonomi, mengurangkan kadar kemiskinan, memberi keyakinan kepada pembayar zakat dan masyarakat, dan mempelbagaikan program agihan sesuai dengan keperluan golongan asnaf.

Langkah LZS mewujudkan Skuad Dakwah Zakat (SDZ) sebagai unit dakwah dan promosi bergerak dengan mengadakan program dan lawatan turun padang di semua daerah haruslah dipuji. Ini secara tidak langsung menyemai kesedaran kepada lebih ramai umat Islam untuk menunaikan ibadat zakat.

Harapan kita agar LZS dan seluruh institusi zakat di seluruh negara membuat pengagihan zakat dengan adil dan telus. Biarklah skop agihan benar-benar kepada asnaf yang lapan yang ditetapkan oleh syarak iaitu untuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.The World Cup Is Now On Your Favorite Front Page - check out malaysia.yahoo.com

No comments: